Kirjautumalla sisään voit ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin sekä tarkastella ja päivittää jäsentietojasi. Kirjautumisen takana ovat myös vain jäsenille tarkoitetut työsuhdeoppaat, palkkasuositukset ja työsopimusmallit.

Ammatinharjoittaja/yrittäjä

Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajilla/yrittäjillä on käytännössä samat jäsenedut kuin muillakin jäsenillä. Ainoastaan työttömyyskassajäsenyys puuttuu.

> Lue yrittäjän työttömyysturvasta

 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta järjestää maksuttomia koulutustilaisuuksia, jotka on suunniteltu jäsenyhdistysten ammatinharjoittajajäsenten tarpeiden ja toivomusten mukaan. Lisäksi Akavan Erityisalojen laaja muu koulutustarjonta on myös ammatinharjoittajien tarjolla.

  

Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä peritään 200 euron suuruinen vuosijäsenmaksu. Mikäli olet liittynyt jäseneksi tai aloittanut yritystoiminnan 1.7. jälkeen, ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 100 euroa. Tämä pitää sisällään palkansaajakassan jäsenmaksun työttömyysturvalain tarkoittaman jälkisuoja-ajan.

 

> Liity nyt

> Etsi oma jäsenyhdistyksesi

> Ilmoita siirtymisestä palkansaajasta ammatinharjoittaja-/yrittäjäjäseneksi


 


Yhteyshenkilö Akavan Erityisalojen toimistolla


Torvela, Tuire, lakimies
- Yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta
- Ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koskevat tehtävät
- Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta
Puhelin 0201 235 356

Ajankohtaista

11.2.2015 Av-kääntäjien neuvottelut: sopu lähempänä, mutta vielä liian kaukana

Av-kääntäjien ja työnantajapuolen palkkanäkemyksissä on edelleen satojen eurojen ero.

Lue lisää

30.1.2015 Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön

- Mammutissa korkeakoulutetut jäävät vähemmistön rooliin. Akavan Erityisaloihin on siirtynyt korkeakoulutettuja erityisryhmiä STTK:sta juuri sillä perusteella, että ne eivät olleet saaneet ääntään kuuluville, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

Lue lisää


Tapahtumat

20.3.2015 Alihankinta Tampere 5.3.2015
26.3.2015 Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä? Tampere 11.3.2015Hyödynnä myös:


Mentorointiopas kansi

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla

> Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus

 

TEM:n julkaisu 2012


Pientyönantajan maksupalvelu

https://www.palkka.fi/


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä