Jäsenmaksuprosentit yhdistyksittäin

Akavan Erityisalojen liittonumero on 603.


Jäsenyhdistys

Lyhenne

Yhdistyksen numero

Jäsenmaksu

%

Aito HSO ry
HSO
035
1,1
Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT ry
AJT
002
0,75
Hallintonotaarit ry
HN
005
0,9
Kihlakunnanulosottomiehet ry
OTTO
047
1,1
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen henkilökuntayhdistys ry
KKTH
011
0,85
Kuntien asiantuntijat - Kumula ry
KUMULA
017
1,1
Käännösalan asiantuntijat KAJ ry
KAJ
016
1,1
Merenkulkuopistojen opettajainyhdistys ry
MOY
019
1,0
Museoalan ammattiliitto MAL ry
MAL
020
1,3
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry
NUOLI
046
1,25
Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt ry
OAT
012
0,9
Pelastushallinnon Virkamiehet ry
PV
028
0,9
SPECIA - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry
SPECIA
018
1,0
Suomen Geronomiliitto ry
SGL
053
1,1
Suomen Restonomit - SURE ry
SURE
045
1,3
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
SSHL
052
1,1
Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt ry
SUJT
037
1,1
Suomen Verotarkastajat SVT ry
SVT
050
0,85
Suomen Viittomakielen Tulkit ry
SVKT
048
1,25
TAAY - Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry
TAAY
029
0,85
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ryTAKU0261,3
Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry
VSV
049
1,0
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
VIESTI
007
1,1