Aikuisopiskelijat

Erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna 2012 joka toinen 18–64-vuotias eli yli 1,7 miljoonaa henkeä (Tilastokeskus). Myös Akavan Erityisalojen jäsenissä on monia aikuisopiskelijoita. Akavalaisen työura on oppimista ja asiantuntijuuden ylläpito on ennemminkin pakko kuin valinta. Mosaiikkimaiset, nopeasti muuttuvat työmarkkinat sekä kasvavat ja eriytyvät osaamistarpeet vaativat yhteiskunnalta paljon, yksilöstä puhumattakaan. 

 

Suurin osa aikuiskoulutuksesta on ammatillista eli koulutukseen osallistutaan työhön tai ammattiin liittyvien syiden vuoksi. Akavan Erityisalat tarjoaa tukea urasuunnitteluun. Urasuunnittelun työkaluja käyttämällä voit jäsentää ja kiteyttää taitojasi ja mielenkiinnonkohteitasi. Keskustelusi valmentajan kanssa ovat luottamuksellisia. Lue lisää urapalveluista.


Ajankohtaista aikuiskoulutuspolitiikassa valtakunnallisesti

> CASE ”Kolmen päivän koulutusoikeus”

> Erikoistumiskoulutuksille uusi, oma sääntely (nojaa osallistujan ja työnantajan rahoitukseen)

>Työllisyyskoulutuksen resurssien kasvava tarve, työnantajien maksuosuutta kasvatettava 

> Koulutustiliselvitys