Ammatinharjoittaja/yrittäjä jäsenenä

Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajilla/yrittäjillä on käytännössä samat jäsenedut kuin muillakin jäsenillä. Ainoastaan työttömyyskassajäsenyys puuttuu.

> Lue yrittäjän työttömyysturvasta

> Kuka katsotaan yrittäjäksi (työttömyysturva)


Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta järjestää maksuttomia koulutustilaisuuksia, jotka on suunniteltu jäsenyhdistysten ammatinharjoittajajäsenten tarpeiden ja toivomusten mukaan. Lisäksi Akavan Erityisalojen laaja muu koulutustarjonta on myös ammatinharjoittajien tarjolla.

  

Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä peritään 200 euron suuruinen vuosijäsenmaksu (16,66 €/kk). Jos liityt tai aloitat yritystoiminnan kesken vuoden, jäsenmaksu peritään vain loppuvuoden osalta. Jäsenmaksu pitää sisällään palkansaajakassan jäsenmaksun työttömyysturvalain tarkoittaman jälkisuoja-ajan.

> Ilmoita siirtymisestä palkansaajasta ammatinharjoittaja-/yrittäjäjäseneksi

 


Uutiset

26.1.2018 Av-käännöstoimistojen työehtosopimus hyväksyttiin

Mukana on viisi käännöstoimistoa. Kääntäjiä edustavat Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat.

Lue lisää

 

Yhteyshenkilö Akavan Erityisalojen toimistolla


Torvela, Tuire, lakimies
- Yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta
- Ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koskevat tehtävät
- Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta
Puhelin 0201 235 356