Järjestösektorin jäsenenä

Jäsenyhdistystemme jäsenistöstä yli 1 600 työskentelee järjestöalalla eli rekisteröidyissä yhdistyksissä ja säätiöissä. Järjestöala onkin yksityissektorimme edunvalvonnan painopistealueita ja panostamme vahvasti resurssejamme myös YTN Järjestöalalle, joka työskentelee työehtosopimusten aikaansaamiseksi alalle.

Uutiset

17.4.2018 Lue järjestöväen uutiskirje

Tulossa Järjestöväen iltavuoro Helsingissä ja Järjestöväen koti-ilta Turussa. Paikallinen sopiminen on epäoikeudenmukaista – vai onko? Katso video EU:n tietosuojauudistuksesta.

Lue lisää

 

16.3.2018 Opiskelijajärjestösopimusten neuvottelut käynnistyneet

YTN neuvottelee opiskelijajärjestöille työehtosopimukset työnantajaliitto Paltan kanssa.

Lue lisää

 


Edunvalvonta

Akavalaisen työehtosopimustoiminnan päänavaajina järjestöalalla ovat toimineet opiskelijajärjestöt, joihin on ensimmäisinä toimintavuosina saatu aikaan omat alalle sopivat työehtosopimukset. Myös muita talokohtaisia työehtosopimuksia on solmittu.

 

Koska merkittävä osa järjestöalan jäsenistä on edelleen ilman työehtosopimusta tai jonkun muun keskusjärjestön neuvotteleman työehtosopimuksen soveltamispiirissä, työtä kollektiiviedunvalvonnassa riittää tulevaisuudessakin.

 

Yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmän tekeminen näkyväksi ja määritteleminen omaksi henkilöstöryhmäkseen sen sijaan, että heidät luettaisiin toimihenkilöihin.

 

Työehtosopimusten ulkopuolella olevan jäsenistömme tueksi on laadittu erityisesti järjestöissä työskenteleville tarkoitettu sähköinen työsopimusmalli ohjeineen. Mallia kannattaa hyödyntää omissa työnhakutilanteissaan tarjoamalla sitä omana esityksenä sopimuspohjaksi työnantajalle tai käyttämällä sitä tarkistuslistana ja oppaana sovittavista asioista.

YTN:n täytettävä työsopimusmalli ohjeineen (pdf) (745.3 KB)

 

 


Yhteydenotto

Jos tarvitset työsuhteeseen liittyvää apua, ota yhteyttä lakimiehiimme. Kerro lomakkeella, millaisessa asiassa tarvitset apua. Palvelun nopeuttamiseksi pyydämme sinua täyttämään valmiiksi jäsennumeron ja yhteystietosi. Lakimiehemme on sinuun henkilökohtaisesti yhteydessä.Aikio, Saara, neuvottelupäällikkö
Yksityissektorin neuvottelu- ja sopimustoiminta
Puhelin 0201 235 338

Leppänen, Juho-Heikki, lakimies
Yksityissektorin työsuhdeneuvonta
Puhelin 0201 235 365
Torvela, Tuire, lakimies
- Yksityissektorin edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta
- Ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koskevat tehtävät
- Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta
Puhelin 0201 235 356

YTN Järjestöala

> Lue lisää YTN:n sivuilta


Lue uusin jäsentiedote Järjestöalan Extra YTN:n sivuilta


YTN:n tarjoaman edunvalvontakoulutuksen tarkoituksena on antaa ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehille riittävästi tietoa ja taitoa toimia työpaikalla niissä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä, joissa tarvitaan yhteistä edunvalvontaa.

> YTN.fi/koulutus