Reilun työn säännöt tutuiksi

On tärkeä tuntea työelämän ehdot ja käytänteet, jotta työharjoittelu, työt opintojen ohella sekä siirtyminen tutkinnon jälkeiseen ensimmäiseen työsuhteeseen sujuvat ongelmitta. Alla olevat kysymykset ja vastaukset antavat hyvät perustiedot työelämän säännöistä.


Mitä työsopimuksessa on ainakin oltava?

Mitä sinulle pitäisi maksaa siitä, mitä teet?

Miksi työehtosopimus on niin tärkeä?

Mitä työtehtäviä saa teettää?

Miten työaika määräytyy?


Kannattaa tutustua myös laajaan opasvalikoimaan, joissa mm. tietoa työelämän pelisäännöistä, malleja työtodistuksille ja –sopimuksille, tietoa alakohtaisesta palkkauksesta sekä ammattiesittelyitä.