Övergång från ett förbund till ett annat

Vid vilken tidpunkt ska jag ansluta mig?

Det är bäst att ansluta sig vid ett månadsskifte så blir det lättare att räkna ut medlemsavgifterna. Det lönar sig alltså att ansöka om att medlemskapet ska börja vid ingången av följande hela månad. Uppge önskat anslutningsdatum i ansökan. Annars börjar medlemskapet från och med den dag då ansökan inkommer till förbundet.


Obs! Enligt kassans regler kan man ansluta sig till kassan endast om man är löntagare.


Du får information om att du godkänts som medlem inom ett par vecka.

 

När ska jag utträda ur mitt gamla förbund?

När du har fått en skriftlig bekräftelse på ditt medlemskap från Akavas Specialorganisationer kan du skicka en skriftlig anmälan om utträde till ditt gamla förbund och utträda räknat från samma dag som du blivit medlem hos oss.

 

Utträdet ur det gamla och anslutningen till det nya förbundet ska ske inom en månad för att medlemskapet i arbetslöshetskassan ska fortgå utan avbrott och för att du ska få ta med dig intjänat arbetsvillkor. Obs! Enligt kassans regler kan man ansluta sig till kassan endast om man är löntagare. Betala din medlemsavgift till ditt gamla förbund på det sätt som förbundet förutsätter för att medlemskapet i arbetslöshetskassan ska fortgå utan avbrott.

 

5 § i stadgarna för Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, återanslutning till kassa: Om en medlem, som har utträtt från kassan som medlem, ansluter till en annan kassa inom en månad efter hans/hennes utträde, skall den medlemmen tillgodoräknas för hans/hennes anställningsperiod och hans/hennes medlemsperiod i den föregående kassan såsom föreskrivs i de tillämpliga bestämmelserna i lagen.