Jasenasioista_kysyttya2018

Uppdatering av medlemsuppgifterna

> Elektronisk ärendehantering för medlemmar

OBS! Den elektroniska ärendehanteringen fungerar tillsvidare bara på finska. Vi beklagar situationen. Tjänsten publiceras snart på svenska.

 

I den elektroniska ärendehanteringstjänsten kan du granska och uppdatera dina medlemsuppgifter samt anmäla dig till utbildningar och evenemang. Ärendehanteringstjänsten innehåller också material avsett enbart för medlemmar, t.ex. lönebarometern.


 Adressändring Ny-arbetsgivare
ArbetsloshetFamiljeledighet
studerande_studeledighetLöntagare-blir-yrkesutövare
PensioneringByta_medlemsforening
Anmälan-om-erhållet-stipendiumUtträde