Arbete i ett företag

Ungefär 40 procent av medlemmarna i Akavas Specialorganisationers medlemsföreningar är anställda inom den privata sektorn. Förbundets medlemmar arbetar i praktiskt taget alla avtalsbranscher och dessutom i branscher och på arbetsplatser som fortfarande saknar kollektivavtal.

 

Det är vanligt att våra medlemmar arbetar med kommunikation, personaladministration, ekonomiförvaltning, utbildningsplanering och översättning, inom välfärds- och fritidssektorn samt med assistentarbete.

 

Vi påverkar medlemmarnas lön och anställningsvillkor både under avtalsförhandlingarna och genom att ge personligt stöd och personlig rådgivning. Vi sprider kunskap om våra medlemmars yrken och berättar om kravnivån i medlemmarnas arbete.

 

Du kan påverka förhandlingsmålen via din egen medlemsförening. Inom förbundet koordineras den privata sektorns intressebevakning av delegationen för den privata sektorn, där medlemsföreningarna är representerade.

 

Förbundets ombud och jurister hjälper dig om du har problem med anställningsförhållandet och när du ska förhandla om din lön. Det lönar sig att först utreda frågan med din chef eller personaladministrationen. Om du vill ha en av arbetsgivaren oberoende åsikt, ta kontakt med din förtroendeman eller förbundets kansli.

 

Kontaktpersoner i Akavas Specialorganisationers kansli


Ojanen, Amalia, förhandlingschef
Förhandlings- och avtalsverksamhet inom den privata sektorn
Telefon 0201 235 336
Twitter @AmaliaOjanen

Leppänen, Juho-Heikki, jurist
Rådgivning i anställningsfrågor inom den privata sektorn
Telefon 0201 235 365
Torvela, Tuire, jurist
- Intressebevakning inom den privata sektorn
- Uppgifter i anslutning till yrkesutövare
- Familje- och arvsrättslig rådgivning och konsultation
Telefon 0201 235 356

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga