Opiskelija_jasenena_tekstillaRU

Studerandemedlem

Vi inom fackförbundet ger svar på alla frågor om ditt framtida arbetsliv. Som medlem får du hjälp och råd också i frågor som berör sommarjobb och praktik. Du kan kontakta förbundet både när det uppstår problem i arbetslivet och vid andra vändningar i arbetslivet.

 

Hos oss får du också information om lön och kollektivavtal, eller om t.ex. jobbsökning. Ett medlemskap är Arbetslivets Helkasko: redan under studierna har du tillgång till all service som Akavas Specialorganisationer och din medlemsförening erbjuder.

 

Kom med och bygg upp framtidens arbetsliv.


> Utkomstskydd för studerande

> Medlemsavgift för studerande

 

Kontaktperson i Akavas Specialorganisationers kansli


Ojanen, Amalia, organisationsexpert
Telefon 0201 235 336