Ajankohtaiset

Ajankohtaiset

30.1.2018 10.00

Akavan Erityisalojen jäsenohjeet mielenosoitukseen 2.2.2018

Akavan Erityisalat osallistuu aktiivimalleja koskevaan mielenilmaukseen. Miten jäsenet voivat halutessaan osallistua?

Akavan Erityisalojen hallitus päätti torstaina 25.1., että liitto osallistuu perjantaina 2.2.2018 klo 11-13 Helsingin Senaatintorilla järjestettävään työttömyysturvan ns. aktiivimalleja vastustavaan mielenilmaukseen.


Akavan Erityisalat on jättänyt mielenosoitusta koskevan ilmoituksen valtakunnansovittelijalle.

Akavan Erityisalojen järjestöpäätös ja ilmoitus osallistumisesta suojaa liiton jäseniä seuraavin poikkeuksin:

  • Virkasuhteinen ei voi osallistua työajalla poliittiseen mielenilmaisuun.
  • Johto- ja esimiestehtävissä olevat esimerkiksi julkisella sektorilla luetaan työnantajan edustajiksi. Poliittiseen mielenilmaukseen saa osallistua myös työnantajan edustaja, kunhan hän ei tee sellaista työtä, joka luetaan suojelutyöksi tai ole sellaisissa tehtävissä, joiden luonteesta johtuen työn keskeyttäminen olisi kohtuutonta. Työnantajan tulee selvittää, millä tavalla esimiehen tekemä työ on kriittinen työnantajan kannalta.
  • Julkisella sektorilla myöskään luottamusmiesten ei tule työajalla osallistua mielenilmaukseen.

Työsuhteiset jäsenemme voivat siis halutessaan osallistua työajalla 2.2. mielenosoitukseen, mikäli eivät ole em. poikkeuksien piirissä. Virkasuhteiset eivät voi missään olosuhteissa osallistua. Korostamme, että osallistuminen työajalla on jokaisen jäsenen oma päätös. Luonnollisesti myös vapaa-ajalla osallistuminen on jokaisen omassa harkinnassa.


Tässä JäsenExtrassa on mielenilmausta koskevia ohjeita ja tausta-aineistoja.


Torilla/somessa tavataan!


Akavan Erityisalat

****

Jäsenkyselyyn vastanneista 2/3 toivoo liiton osallistuvan

Akavan Erityisalat tiedusteli sähköpostitse 19.1. jäseniltä aktiivimalleihin liittyviä näkemyksiä. Jäsenkyselyyn vastanneista 66 % toivoi liiton osallistuvan mielenilmaukseen. Noin 77 % katsoi, että liiton tulee toimia aktiivimallin purkamiseksi ja 69 % pysäyttäisi aktiivimalli kakkosen eli ns. aktiivisen työnhaun mallin valmistelun. Sähköpostikyselyyn vastasi yhteensä 2 600 liiton jäsentä. Kysely toteutettiin 19.–22. tammikuuta 2018.

Miksi liitto osoittaa mieltään?

Liitto osallistuu 2.2. mielenilmaukseen, koska vastustamme työttömyysturvan aktiivimalleja.


– Mielestämme laissa on yhdenvertaisuusongelma: työttömyysturvan taso ei voi vaihdella sen mukaan, onko työtä tai palveluja tarjolla. Malli kohtelee eri asemassa ja eri puolilla Suomea asuvia ihmisiä eri tavoin. Tämän näkemyksen toimme esille jo kesäkuussa. Perustuslakivaliokunta osoitti yhdenvertaisuusongelman lausunnossaan, joka kuitenkin sivuutettiin. Akavan Erityisalat pitää perustuslakivaliokunnan sivuuttamista pöyristyttävänä.


– Malli käytännössä leikkaa työttömyysturvaa ja sotii näin kilpailukykysopimusta vastaan. Kiky-sopimusta solmittaessa maan hallitus lupasi, ettei työttömyysturvaan tule leikkauksia.


– Epäilemme, ettei aktiivimalli paranna kulttuurin, hallinnon, viestinnän ja hyvinvoinnin asiantuntijatehtäviä etsivien jäsentemme laadullista työllistymistä. Malli voi toimia jopa päinvastaiseen suuntaan rapauttamalla koulutukseen ja osaamiseen perustuvaa työnhakua sekä vesittämällä ammattisuojan.


– Aktiivimalli ei ota huomioon omaehtoista työnhakua, mikä on asiantuntijatyössä tyypillinen ja tehokas työllistymisen keino.


– Aktiivimallin toimeenpano resursointi työvoimahallinnossa on karkeasti laiminlyöty. Myös KELAn ja työttömyyskassojen työtaakan ja lisäbyrokratian voi ennakoida muodostuvan kohtuuttomaksi niin, että työttömyysturvan maksatukseen tulee viivästyksiä ja työttömän asema heikkenee entisestään.

Mitä vaadimme?

– Akavan Erityisalat vaatii ensisijassa käyttöön otetun aktiivimallin purkamista ja valmisteilla olevan ns aktiivimalli kakkosen eli aktiivisen työnhaun mallin valmistelun keskeyttämistä. Liitto kannattaa aktiivisia työllistymistoimia, mutta ei aktiivimallin kaltaisen, mekaanisen ja kansalaisia epäyhdenvertaisesti kohtelevan leikkurin muodossa.


– Työvoimapalveluhin tulee osoittaa merkittävästi lisäresursointia niin, että palvelut paranevat alueellisesti ja ammatillisesti. Tavoitteena tulee olla työtöntä kannustava, arvostava ja hänen yksilöllisen tilanteensa huomioonottava palvelu. Resursointia tulee lisätä riippumatta aktiivimallin kohtalosta.


– Mikäli aktiivimallia vain tyydytään korjaamaan, se tulee tehdä niin, että yhdenvertaisuuden ongelma poistuu ja mallin byrokratiaa lisäävät valuviat korjataan. Mallin ehtoja on kohtuullistettava. Aktiivisuusedellytykset on mm. voitava täyttää myös omatoimisella työnhaulla ja laajemmin käsitetyllä kouluttautumisella. Mm. ammattiliittojen työllistymistä tukevat ura- ja työnhakupalvelut tulee hyväksyä keinovalikoimaan.

Lue lisää kannanotostamme 26.1.2018

Mitä tarkoittaa poliittinen mielenilmaus?

Aktiivimalleja vastustava mielenilmaus on ns. poliittinen mielenilmaus. Poliittinen mielenilmaus on perustuslain suojelema toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mielenilmaus voidaan kohdistaa esimerkiksi hallituksen tai eduskunnan päätöksiä vastaan. Se ei kohdistu voimassaolevia työehtosopimuksia tai työsuhteen ehtoja vastaan.


Mielenilmaus aktiivimalleja vastaan 2.2. ei tue tai vastusta mitään poliittista puoluetta. Tapahtuman Facebook-sivulla suositellaan, että paikalla ei näy puoluepoliittisia tunnuksia. Akavan Erityisalat on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö.


Miten osallistua?

Akavan Erityisalat ja jäsenyhdistyksiä osallistuu tapahtumaan ja kehottaa jäseniään mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan

Jos käytät osallistumiseen työaikaasi,

  • ilmoita osallistumisestasi ajoissa työnantajalle
  • työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Liitto ei maksa lakkoavustusta tai matkakorvausta.

Akavan Erityisalat kokoontuu Helsingin yliopiston Unioninkadun puoleisilla portailla klo 10.45. Paikalla liiton väki kylttien ja lennäkkien kanssa. Tule mukaan!

Osallistu myös somessa tunnisteilla: #äänityöttömälle #aktiivimalli

> Mielenilmauksen Facebook-sivut

Emme järjestä tapahtumaan kuljetuksia alueilta.

karttakuva

Palaa otsikoihin