Ajankohtaiset

Ajankohtaiset

13.2.2018 13.15

JäsenExtra: Valtiolle yleisen linjan mukainen neuvottelutulos

Perjantaina saavutettiin neuvottelutulos valtion virka- ja työehdoista. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.

– Valtion neuvottelutulos turvaa reaalipalkkojen kehitystä ja onnistuimmekin saavuttamaan valtion henkilöstölle työmarkkinoiden yleistä linjaa vastaavat korotukset, arvioi valtiosektorista Akavan Erityisaloissa vastaava työmarkkinalakimies Kari Eskola.


– Neuvottelut olivat valtiolla tiukat eikä edistystä juurikaan saavutettu vapaa-ajalla matkustamisessa eikä työhyvinvointikysymyksissä.


– Pidempi sopimuskausi olisi varmistanut valtiolta maakuntiin siirtyvälle henkilöstölle paremmat ehdot. Nyt neuvottelemme kuntapuolen rytmissä, mikä toisaalta voi vahvistaa entisestään JUKOn asemaa suurimpana neuvotteluosapuolena. Joka tapauksessa valtiolta maakuntiin siirtyvät tarvitsevat JUKOlta ja sen jäsenliitoilta paljon edunvalvontatyötä, Eskola sanoo.


JUKOn hallitus vahvistaa valtion neuvottelutuloksen kokouksessaan aikaisintaan 16.2.2018. Kuntapuolen neuvottelutulos syntyi 8.2.2018. Julkisen sektorin sopimukset kirkolla, yliopistoilla, Työterveyslaitoksella ja Kansallisgalleriassa ovat edelleen auki.


Mikäli sinulla on kysyttävää sopimustilanteesta, otathan yhteyttä!

Kari Eskola, työmarkkinalakimies
Valtiosektorin edunvalvonta
Puhelin 0201 235 367
kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Valtion neuvottelutulos lyhyesti

JUKO, Pardia ja JHL saavuttivat 9.2.2018 neuvottelutuloksen valtion työmarkkinalaitoksen kanssa valtion virka- ja työehtosopimuksesta 1.2.2018-31.3.2020.


Palkkoja korotetaan seuraavasti:
yleiskorotuksella 1 % 1.4.2018 ja paikallisella virastoerällä 0,6% 1.6.2018
yleiskorotuksella 1,1 % 1.4.2019 ja paikallisella virastoerällä 0,75% 1.4.2019

Lisäksi maksetaan tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2 % tammikuun 2019 palkanmaksussa.

Tekstimuutokset jäivät vähäisiksi. Sopimuskauden aikana virka- ja työehtosopimusasioita edistetään työryhmissä kuten työaikatyöryhmä ja matkaryhmä, jonne siirrettiin keskeisiä jukolaisia kysymyksiä. Lisäksi valtion palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä jatkaa työtään yhteisen palkkausjärjestelmän luomiseksi valtion henkilöstölle. 

Ennakkotieto: Aamiaista ja sopimusinfoa valtiosektorin jäsenille 23.3.2018


Palaa otsikoihin