Ajankohtaiset

rss Ajankohtaiset

8.3.2018 12.50

Olemme mukana parantamassa naisen asemaa maailmalla

Akavan Erityisalat on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry:n jäsen. SASK tukee heikossa asemassa olevia työntekijöitä kehittyvissä maissa.

novelitaVuosi sitten menimme mukaan SASKin hankeyhteistyöhön kotiapulaisten oikeuksien parantamiseksi. Hankkeet, joissa Akavan Erityisalat on mukana, keskittyvät Indonesiaan ja Filippiineille.


Kansainvälisen työjärjestö ILOn arvion mukaan kotiapulaisia on noin 53 miljoonaa, ja heistä suurin osa on nuoria, kouluttamattomia naisia. Kotiapulaiset ovat yksi haavoittuvimmista työntekijäryhmistä. Työtä tehdään työnantajan kotona, muiden katseiden tavoittamattomissa, ja monissa maissa kotiapulaisia ei nähdä työntekijöinä, eikä heillä siten ole oikeuksiakaan.


- Akavan Erityisalojen jäsenistöstä yli 80% on naisia. Naisten aseman parantamiseen tähtääviin hankkeisiin lähteminen oli luontevaa, sanoo Akavan Erityisalojen järjestöasiantuntija Amalia Ojanen.


- Arkityöhömme kuuluu työelämän kehittäminen oikeudenmukaiseksi kaikille. Ammattiyhdistysliikkeen periaatteeseen kuuluu, että ketään ei jätetä yksin. On tärkeää olla periaatteelle uskollinen ja toimia arvojemme mukaan niin kotimaassa kuin maailmalla.


SASK tekee arvokasta työtä, jonka tavoitteisiin eli köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen on helppo sitoutua. Kestävin keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on ihmisarvoinen työ, josta saa elämiseen riittävää palkkaa.


- Parhaiten työoloja sekä työntekijän asemaa pystyy valvomaan ammattiliitto. Ammattiliittojen avulla työntekijät pystyvät yhdessä vaikuttamaan yhteiskuntaansa laajemminkin, esimerkiksi työlainsäädännön ja sosiaaliturvan parantamiseen.


Indonesiassa SASK tukee kotiapulaisten oikeuksia, johtajakoulutusta sekä vaikuttamistyötä. Filippiineillä tavoitteena on vahvistaa vuonna 2015 perustetun kotiapulaisten järjestön UNITEDin asemaa ammattiliittona, jotta kotiapulaiset pystyvät kouluttautumaan sekä taistelemaan oikeuksistaan ryhmänä. Vaikuttamistyöllä pyritään tehostamaan kotiapulaisten oikeuksien kannalta keskeisen lainsäädännön toteutumista kunta- ja kylätasolla sekä saamaan tukea kollektiiviseen neuvottelutoimintaan yhteistyössä paikallistason viranomaisten kanssa.


Lue lisää kotiapulaisten oloista sekä työstä heidän oikeuksiensa parantamiseksi: http://www.kotiorjat.fi/

 

Amalia Ojanen

Järjestöasiantuntija

Akavan Erityisalat

p. 040 6310813


(Kuva: kotiorjat.fi)


Palaa otsikoihin