Sopimusneuvottelut

Sopimusneuvottelut 2017-2018

Sopimusneuvottelukierros

Kysyttävää sopimusneuvottelukierroksesta?

Sopimusneuvottelut 2017–2018 käytiin ns. liittokierroksena, jolla neuvotellaan sopimusaloittain ilman työmarkkinakeskusjärjestöjen valtakunnallisia linjauksia. Neuvottelut alkoivat lokakuussa 2017 ja jatkuvat osin loppukevääseen 2018.


Tällä liittokierroksella työnantajapuoli koordinoi tiukasti neuvotteluja. Vientialojen syksyn 2017 palkkaratkaisut määrittivät ns. yleisen palkkalinjan, johon raamiin asettuivat lopulta kaikkien muidenkin sopimukset. Syntyneet sopimukset ovat pääsääntöisesti vähän yli kaksivuotisia.


Työehtoja kehittäviä tekstimuutoksia saatiin sopimuksiin melko vähän, mikä näkyy varmasti paineina jatkossa. Liitoissa ja neuvottelujärjestöissä - myös Akavan Erityisaloissa - on jo aloitettu valmistautuminen tulevaan sopimuskierrokseen. Sopimusalakohtaiset neuvottelukuntamme ovat tavoitteenasettelussa keskeisessä roolissa.   


Mikäli sinulla on kysyttävää sinuun sovellettavasta työ- tai virkaehtosopimuksesta, älä epäröi ottaa yhteyttä oman työpaikkasi luottamusmieheen tai liiton toimiston asiantuntijoihin, joiden yhteystiedot löydät alla.


Sopimus- ja neuvottelutoiminnan yhteyshenkilöt Akavan Erityisaloissa

Jäsentemme työ- ja virkaehtosopimuksista neuvottelee yksityisellä sektorilla pääsääntöisesti Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Akavan Erityisalat osallistuu sopimus- ja  neuvottelutoimintaan YTN:n ja JUKOn eri toimielimissä. Akavan Erityisaloilla on myös joitakin työehtosopimuksia omissa nimissään.  


YTN-alojen työehtosopimukset, Suomi-Venäjä -seuran työehtosopimus

Neuvottelupäällikkö Saara Aikio

p. 0201 235 338, saara.aikio@akavanerityisalat.fi 

> Lue lisää sopimuksista YTN:n sivuilta


Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, yksityisten museoiden työehtosopimus

Työmarkkinalakimies Kari Eskola

p. 0201 235 367, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

> Lue lisää valtion sopimuksesta

> Lue lisää yksityisten museoiden sopimuksesta


Kunta-alan sopimukset, Avaintes

Neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari

p.  0201 235 363, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi

> Lue lisää kuntasopimuksesta

> Lue lisää Avaintes-sopimuksesta


Av-käännösalan työehtosopimus

Edunvalvonnan päällikkö Helena Lamponen

p.  0201 235 352, helena.lamponen@akavanerityisalat.fi

> Lue lisää sopimuksesta


Yliopistojen yleinen työehtosopimus, Avaintes

Asiamies Minna Nieminen

p.  0201 235 368, minna.nieminen@akavanerityisalat.fi

> Lue lisää yliopistojen sopimuksesta


VIPARO - Viittomakieliset palvelut Aron työehtosopimus, Viittomakielialan Osuuskunta Vian työehtosopimus

Lakimies Tuire Torvela

p.  0201 235 356, tuire.torvela@akavanerityisalat.fi

> Vian tuntipalkkaisten työehtosopimus

> Vian kuukausipalkkaisten työehtosopimus