Helmikuu

100 jäsentä juhlavuoden esittelyssä

Esittelemme Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 Akavan Erityisalojen jäsentä.


Esittelyt julkaistaan erissä, kymmenen jäsentä kuukaudessa vuoden 2017 aikana lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta.


 1. 100 jasenta_logo_webJäsenyhdistys
 2. Ammatti/titteli
 3. Koulutus
 4. Kotipaikkakunta
 5. Miksi tekemäsi työ on merkityksellistä? / Miksi ammattisi on tärkeä? 

Helmikuussa esittäytyvät:


Erno Heikkinen_webErno Heikkinen

 1. Kuntien asiantuntijat - Kumula
 2. Vs. hallintojohtaja / Nakkilan kunta
 3. Hallintotieteiden maisteri
 4. Tampere
 5. Merkityksen työlleni antavat kuntalaiset, sillä kunnissa työtä tehdään suoraan kuntalaisia varten. Kunnat luovat tärkeän pohjan suomalaiselle yhteiskuntajärjestelmälle, jonka rakentamisessa koen olevani työni kautta tiiviisti mukana.

PaiviHannikainen_webPäivi Hännikäinen

 1. Specia - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
 2. Kouluttaja
 3. KM
 4. Kotka
 5. Koulutan uussuomalaisia suomen kieleen. He odottavat mahdollisuutta jäädä Suomeen ja haluavat tietää mahdollisimman paljon suomalaisuudesta ja suomen kielestä.

Kummala-Mustonen_Merja_webMerja Kummala-Mustonen

 1. Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV
 2. Kirjastotoimen ylitarkastaja
 3. Yhteiskuntatieteiden maisteri
 4. Oulu
 5. Kirjastopalvelut ovat perus- ja lähipalveluja, joita kunnat tarjoavat kaikille vauvasta vaariin. Aluehallinnossa edistämme kansallista kirjastopolitiikkaa, arvioimme kirjastolain toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta sekä tuemme kuntia valtionavustuksin ja informaatio-ohjauksella palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä, samoin tekevät kollegamme liikunta-, nuoriso- ja opetustoimessa.

JarkkoKoykka_webJarkko "Jake" Köykkä

 1. Suomen Viittomakielen Tulkit
 2. Viittomakielen tulkki
 3. Viittomakielen tulkin opistotason (3v.) koulutus
 4. Oulu
 5. Työssäni olen tulkkauksen ja viestinnän ammattilainen. Työni kautta haluan edistää yhdenvertaisuutta kaikissa elämän tilanteissa syntymästä kuolemaan, vauvasta vaariin, maan ja taivaan välillä. Tämä kaikki tekee työstäni niin henkisesti kuin fyysisesti haastavan, monipuolisen, mielenkiintoisen ja opettavaisen. Juuri sinä saatat tarvita minua huomenna ja siksi olen sinullekin tärkeä!

Pia Pirhonen_webPia Pirhonen

 1. Suomen Geronomiliitto
 2. Sosiaaliohjaaja
 3. Geronomi
 4. Helsinki
 5. Ikääntyneet tarvitsevat puolestapuhujia ja omia asiantuntijoita, me geronomit olemme juuri heitä. Pidämme langat käsissä, autamme, motivoimme ja kannustamme jokaista heidän omien voimavarojensa mukaiseen toimintaan ja etsimme juuri heille sopivia ratkaisuja palveluverkostosta. Työn tärkeyden näkee joka päivä voimaantumisena. Mottoni onkin minulta sinulle ja sinulta minulle.

  Sanna Rasanen_web

Sanna Rasanen

 1. Suomen Verotarkastajat SVT
 2. Verotarkastaja/GT-kouluttaja
 3. Hallintotieteiden maisteri, vero-oikeus
 4. Joensuu
 5. Verotarkastajana olen yhteiskunnan taloudellisen rakenteen ytimessä. Olen avainasemassa turvaamassa verokertymää ja verotuksen oikeudenmukaista toteutumista. Työni on tärkeää hyvinvointiyhteiskuntamme säilymisen kannalta. Olen saanut työskennellä myös kouluttajana Verohallinnon sovellusuudistuksessa (Valmis-hanke).

Annastina Reims_webAnnastina Reims

 1. Käännösalan asiantuntijat KAJ
 2. Kieliasiantuntija
 3. FM, englannin kääntäminen ja tulkkaus
 4. Vantaa
 5. Koen, että työni tukee Puolustusvoimien toimintaa ja auttaa kertomaan Suomen Puolustusvoimista myös maailmalla. Usein yleisö ei Suomea tunne, joten koen tärkeäksi, että voin auttaa välittämään viestin vieraalla kielellä niin, että toisen kulttuurin edustaja ymmärtää sen toivotulla tavalla.

Vilma Räsänen_webVilma Räsänen

 1. Suomen Restonomit - SURE
 2. Myyjä
 3. Restonomi AMK
 4. Tampere
 5. Ammattini on tärkeä, koska helpotan ihmisten arkea ja annan vinkkejä ruokatuotteista ja ruoanvalmistuksesta. Minun työssäni kuitenkin merkityksellisintä on asiakkaat, jokainen kohtaaminen on yhtä tärkeää.

Ulrika Vilke_webUlrika Vilke

 1. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
 2. Nykytaiteiden tuottaja
 3. Kulttuurituottaja (AMK)
 4. Joensuu
 5. Koen työni merkittäväksi mahdollistajan roolin kautta. Pelkästään jo se, että omalla työlläni pystyn auttamaan taideteosta mahdollistumaan tai taiteilijaa työskentelemään on minulle riittävä syy tehdä omaa työtäni. Koen, että teen töitä paremman ja mielenkiintoisemman tulevaisuuden eteen, nykyhetkeä unohtamatta.

AriVuorela_webAri Vuorela

 1. Specia - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
 2. Isännöitsijä, toimitusjohtaja
 3. Yo merkonomi, AIT
 4. Turku
 5. Kiinteistöala on loputon ja hoidamme isänmaan keskeistä omaisuusarvoa. Ala on monipuolinen sisältäen taloudellisia, juridisia, teknisiä ja eritoten ihmissuhde taitoja vaativia osa-alueita, joita kaikkia pitäisi ainakin jossain suhteessa hallita. Näitä töitä hoitavat ihmiset ja mielellään alan ammattilaiset, mitä ei voi kyllin korostaa näinä some, ulkoistus ja talouselämän yleisten paineiden aikana. Silti pitää jaksaa ja motivoitua. Hyvät verkostot ovat tarpeen, Specia osana kokonaisuutta.