Maaliskuu

100 jäsentä juhlavuoden esittelyssä

Esittelemme Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 Akavan Erityisalojen jäsentä.


Esittelyt julkaistaan erissä, kymmenen jäsentä kuukaudessa vuoden 2017 aikana lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta.


 1. 100 jasenta_logo_webJäsenyhdistys
 2. Ammatti/titteli
 3. Koulutus
 4. Kotipaikkakunta
 5. Miksi tekemäsi työ on merkityksellistä? / Miksi ammattisi on tärkeä? 

Maaliskuussa esittäytyvät:


Timo Hartikainen_webTimo Hartikainen

 1. Specia - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
 2. EU:n tutkimusrahoituksen asiantuntija, itsenäinen
 3. MMT
 4. Iisalmi
 5. Tiede ja tutkimus pitävät yhteiskunnan ja osaamisen terässä. Toimin tutkijoiden tukena projektiehdotusten valmistelussa. Riippumaton grant editor auttaa näkemään omien tottumusten ulkopuolelle ja jäsentämään tarjouksen arvioijan ymmärtämään muotoon. Palvelu täydentää yliopistojen omia resursseja.

Tiina Kasvi_webTiina Kasvi

 1. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
 2. Kulttuuripäällikkö
 3. Filosofian maisteri
 4. Espoo
 5. Työssäni voin hyödyntää kulttuurin ja taiteen näkökulmaa koko kaupungin kehittämisessä. Olen päässyt mukaan työryhmiin niin kaupunkisuunnittelussa, rakentamisessa, oppimisessa kuin elinkeinopalveluissakin. Kunnalliset kulttuuripalvelut luovat hyvän elämän edellytyksiä ja edistävät kuntalaisten osallisuutta ja kohtaamisia. Kulttuuripäällikkönä voin olla kehittämässä taide- ja kulttuuripalveluita yhdessä muiden kanssa niin, että palvelut olisivat parhaita mahdollisia erilaisille kuntalaisille.

Hanna-Kohvakka-Stjernberg_webHanna Kohvakka-Stjernberg

 1. Käännösalan asiantuntijat KAJ
 2. Kielenkääntäjä
 3. FM
 4. Helsinki
 5. Käännän työkseni valtionhallinnon tekstejä, kuten tiedotteita, päätöksiä ja lausuntoja, suomesta ruotsiksi ja englanniksi. Tarkka, sujuva ja ripeästi tehty käännös on tärkeä sekä viranomaisen että vastaanottajan kannalta.

SannaLaaksonen_webSanna Laaksonen

 1. Suomen Viittomakielen Tulkit
 2. Viittomakielentulkki/yrittäjä
 3. Viittomakielen tulkki
 4. Hattula
 5. Tulkkia tarvitaan tilanteissa, joissa kaikki eivät kommunikoi samalla kielellä. Tulkkaus mahdollistaa keskustelun osapuolten ymmärretyksi tulemisen. Viittomakielentulkin työkieliä ovat esim. suomi ja suomalainen viittomakieli.

Henna Liiri_web

Henna Liiri

 1. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
 2. Toiminnanjohtaja
 3. FM
 4. Joensuu
 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen on merkityksellistä työtä, joka palkitsee myös tekijäänsä. On hienoa olla mahdollistamassa ja kehittämässä laadukasta vapaa-ajantoimintaa koko maakuntaan. Vapaaehtoisten tekemä työ ansaitsee kaiken tuen ja kiitoksen, ja on kunnia sille se antaa!

AnneMujunen_webAnne Mujunen

 1. Aito HSO
 2. Markkinointipäällikkö
 3. HSO-sihteeri
 4. Joensuu
 5. Olen saanut olla kehittämässä Joensuun seutua näköalapaikalla. Tunnen paljon ihmisiä myös ympäri Suomea ja minulla on erittäin laajat kontaktiverkostot Suomessa ja myös ulkomailla. Puhun saksaa ja sitä kautta hoidan myös meidän Saksan kontakteja. Työssäni on myös tärkeää yritysten auttaminen ja on mukava nähdä Joensuun seudun yritysten kasvavan ja kehittyvän. Koulutuksestani on ollut tosi paljon hyötyä työssäni.

KajNylund_webKaj Nylund

 1. Museoalan ammattiliitto MAL
 2. Maalauskonservaattori
 3. Kaksi ammattitutkintoa, ÅA 40 ov konservointi
 4. Tammisaari
 5. Konservoinnin tarkoituksena on säilyttää teoksia mahdollisimman hyvin. Ennaltaehkäisevä konservointi on osa sitä työtä. Maalauksille pyritään luomaan niin hyvät olosuhteet kuin mahdollista. Valaistus, varastointi tai esim. ripustusolosuhteet ottavat nämä seikat huomioon. Konservaattorina minulla on mahdollisuus vaikuttaa näihin tekijöihin. Työ on haastavaa koska esim. näyttelyyn tulevien maalausten konservointi voi ajallisesti kestää jopa muutamia vuosia. Tarkkaavaisuus, materiaalituntemus ja muototaju ovat ominaisuuksia jotka yhdistetään konservaattorin ammattiin. Teosten säilyttäminen jälkipolville tekee työstä mielekkään.

Anne Pakkanen_webAnne Pakkanen

 1. Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt
 2. Koulutuskoordinaattori
 3. Filosofian maisteri
 4. Helsinki
 5. Koulutuskoordinaattorina hyvä hallinto toteutuu mm. laadukkaana asiakaspalveluna. Eri kouluasteiden täydennyskoulutukset selkiyttävät tutkintojen perusteita ja opetussuunnitelmia sekä tarjoavat opetushenkilöstölle mahdollisuuden vuorovaikutukseen Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa.

Nina Pietikainen_webNina Pietikäinen

 1. Specia - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
 2. Projektipäällikkö
 3. KM, kasvatustieteenmaisteri
 4. Turku
 5. Työni Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksessa rakentuu erilaisista osista. Projektityöt tuottavat koulutuksen ja kasvatuksen kentälle erilaisia työkaluja sekä virittää nuoria tulevaisuusajattelun taajuudelle erilaisten harjoitteiden avulla. Tulevaisuusajattelu sekä tulevaisuusohjaus varmistaa tulevien aktiivisten kansalaisten kyvyn toimia muuttuvassa maailmassa ja erityisesti valmistaa tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Tulevaisuusajattelu on tärkeä taito, jotta Suomi pysyy ja pystyy olemaan edelläkävijänä tietotaidon tuottamisessa.

LeenaSiivonen_webLeena-Maria Siivonen

 1. TAAY - Tiedon ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys
 2. Arkistonhoitaja
 3. FM
 4. Helsinki
 5. Näkymä menneisyyteen, vaikuttaminen tässä ja nyt, katse tulevaisuuteen - kaikki samassa ammatissa.