Marraskuu

100 jäsentä juhlavuoden esittelyssä

Esittelemme Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 Akavan Erityisalojen jäsentä.


Esittelyt julkaistaan erissä, kymmenen jäsentä kuukaudessa vuoden 2017 aikana lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta.


 1. 100 jasenta_logo_webJäsenyhdistys
 2. Ammatti/titteli
 3. Koulutus
 4. Kotipaikkakunta
 5. Miksi tekemäsi työ on merkityksellistä? / Miksi ammattisi on tärkeä? 

Marraskuussa esittäytyvät:


Laura From_webLaura From

 1. Kuntien asiantuntijat - Kumula
 2. Kirjastopalvelupäällikkö
 3. Filosofian maisteri
 4. Lempäälä
 5. Kirjastojen merkitys julkisena tilana tullee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Meillä on jo nyt paljon asiakkaita, jotka käyttävät kirjastoa muuhun kuin aineiston lainaamiseen. Osa näistä käyttäjistä viipyy kirjastossa useita tunteja kerrallaan ja käy kirjastossa usein. Kirjastot ovat houkuttelevia, koska ne tarjoavat turvallista, julkista tilaa heikommassakin asemassa oleville väestöryhmille.

Tarja HautamäkiTarja Hautamäki

 1. Specia - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
 2. Kulttuuripäällikkö
 3. Hallintotieteiden tohtori, filosofian maisteri
 4. Vaasa
 5. Vaikutan Pohjanmaan Suomi 100 -aluekoordinaattorina Suomen 100-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin. Saan olla mukana tekemässä yhdessä kaikkien suomalaisten ja Suomen ystävien kanssa ainutkertaista juhlavuotta. Tällainen Once in a lifetime -työ on kunniatehtävä.

Marja Kivekäs_webMarja Kivekäs

 1. Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV
 2. Rahoitusasiantuntija
 3. YTL
 4. Rovaniemi
 5. Toimin osaamisen kehittämisen sekä hyvinvoinnin edistämisen hanketoiminnan rahoittajana Lapissa. Työni on osa EUn rakennerahastotoimintaa. Aluekehitystyöllä on valtava merkitys alueemme oppilaitosten kehityksessä, nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja työllisyyden edistämisessä. ESR-hankkeilla on saatu esim. monen nuoren elämänhallintaan välineitä ja urapolulle ohjausta.

Sanna Lesonen_webSanna Lesonen

 1. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
 2. Tuottaja
 3. Kulttuurituottaja, opiskelen paraikaa YAMK-tutkintoa
 4. Vantaa
 5. Työskentelen Helsingin kaupungilla, jossa saan tehdä työkseni nuorten tapahtumia yhdessä upeiden, toinen toistaan erilaisempien yhteistyökumppaneiden kanssa. Vaikka kulttuurityöntekijän työtaakka voi olla joskus valtava, tapahtumien nuoret, iloiset tapahtumakävijät muistuttavat siitä, miksi työtä tehdään. Kulttuuri ja erilaiset tapahtumat kuuluvat ja näkyvät kaikille kaupunkilaisille, myös nuorille. Niiden avulla kaupungista saadaan iloisempi, värikkäämpi ja ennen kaikkea kokemuksellisempi paikka elää!

Eila Lokka_webEila Lokka

 1. Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti
 2. Yrittäjä
 3. Filosofian maisteri
 4. Tampere
 5. Viestintää tarvitaan kaikkialla työelämässä ja yrityksen toiminnassa. Ilman toimivaa sisäistä viestintää työpaikalla jää tehtäviä tekemättä sekä tehdään päällekkäistä työtä, mikä näkyy työn ja palvelun heikossa laadussa. Ilman toimivaa viestintää yrityksestä ei tiedä kukaan eikä sieltä osta kukaan. Ilman viestintätaitoja ihminen ei voi solmia toimivia vuorovaikutussuhteita tärkeisiin ihmisiin ja työkavereihin. Jokainen ihminen toimii vuorovaikutussuhteessa toisiin ihmisiin, joten sanallisen viestinnän lisäksi tarvitaan myös sanattoman viestinnän taitoja.

Niina Oinas_webNiina Oinas

 1. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
 2. Yrittäjä/taideohjaaja
 3. Taiteen Maisteri, artesaani
 4. Rovaniemi
 5. Haluan työlläni konkreettisesti tuoda esiin luovuuden ja taiteen hyvinvointivaikutuksia. Toiminnallani vien taidetoimintaa palvelukodeille, koteihin, syrjäseuduille ja täydennän esimerkiksi järjestöjen osaamista. Työssäni korostuvat aito kohtaaminen, yhteisöllisyys ja lupa leikkiä.

Kati Rautio_webKati Rautio

 1. Specia - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
 2. Viestinnän asiantuntija (FM), perustaja, job designer
 3. Viestintätieteiden maisteri (FM)
 4. Helsinki
 5. Toimintaympäristömme muuttuu ja tietotyö yleistyy vauhdilla: työpaikoilla tarvitaan nyt uudenlaista ymmärrystä ihmisten toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Työssäni autan esimiehiä ja henkilöstöä päivittäisen työn ja sen johtamisen kehittämisessä. Tavoitteena hyvä työelämä ja menestyvä liiketoiminta.

Ilse Skog_webIlse Skog

 1. Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti
 2. Viestintäsuunnittelija, digimentori
 3. Tradenomi (ylempi AMK)
 4. Helsinki
 5. Olen viestinnän keinoin edistämässä Metropolian strategian toteutumista. Edistän digitalisaatiota toimimalla aktiivisesti Metropolian digimentoriverkostossa. Rohkaisen ja opastan metropolialaisia jakamaan omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan mm. somen avulla. Osallistun yhteisöllisen uudistumisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

Tuija TammelanderTuija Tammelander

 1. Specia - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
 2. Koulunjohtaja
 3. KM
 4. Pornainen
 5. Kansanvalistusseura rakentaa yhteiskuntaa, jonka tärkein arvo on sivistys. Se mm. ylläpitää ulkomailla asuville suomalaisille lapsille ja nuorille tarkoitettua Etäkoulu Kulkuria, jonka johtaja olen. Kulkurissa ylläpitää ja kehittää ulkomailla asuvien lasten suomen kielen taitoa ja suomalaista kulttuuri-identiteettiä. Jokaisella lapsella on oikeus omaan äidinkieleen!

Jari-Pekka Välimaa_webJari-Pekka Välimaa

 1. Käännösalan asiantuntijat KAJ
 2. Ruotsin kielen yliopisto-opettaja
 3. FM, pohjoismaisten kielten tulkkaus
 4. Tampere
 5. Koen työni kielen ja viestinnän ammattilaisena tärkeäksi, koska toimimme tulevaisuudessa vuorovaikutusyhteiskunnassa, jossa monipuolinen viestintä- ja kielitaito on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista.