Tammikuu

100 jäsentä juhlavuoden esittelyssä

Esittelemme Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 Akavan Erityisalojen jäsentä.


Esittelyt julkaistaan erissä, kymmenen jäsentä kuukaudessa vuoden 2017 aikana lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta.


 1. 100 jasenta_logo_webJäsenyhdistys
 2. Ammatti/titteli
 3. Koulutus
 4. Kotipaikkakunta
 5. Miksi tekemäsi työ on merkityksellistä? / Miksi ammattisi on tärkeä? 

Tammikuussa esittäytyvät:


Jaakko Hänninen_webJaakko Hänninen

 1. Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti
 2. Viestintäkonsultti
 3. KTM, FM
 4. Helsinki
 5. Mitä siitäkään tulisi, jos erilaiset näkökulmat eivät osallistuisi keskusteluun? Työssäni autan asiakkaita tekemään asioista ymmärrettäviä ja mielipiteistä vaikuttavia. Kertomaan oleellisesta. Vastaamaan kysymyksiin, jotka tarvitsevat vastauksen. Perustelemaan näkemyksensä seuraavasta vuosisadasta.

Jenni JäänheimoJenni Jäänheimo

 1. Specia - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
 2. Projektipäällikkö
 3. FM, akvaattinen ekologia
 4. Helsinki
 5. Työssäni ympäristöministeriön projektipäällikkönä minulla on hallituksen kärkihankerahoituksen turvin ainutlaatuinen mahdollisuus viedä meren- ja vesienhoidon toimenpiteitä eteenpäin yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa ympäri Suomen. Tavoitteena on saavuttaa tai ylläpitää yhden kansallisylpeytemme, puhtaiden vesien, hyvä tila.

  Kari_Kivela_web

Kari Kivelä

 1. Suomen Suuhygienistiliitto SSHL
 2. Suuhygienisti / yrittäjä
 3. Myyntimerkantti ja suuhygienisti
 4. Helsinki
 5. Suuhygienistin työ on ihmisten suunterveyden ylläpitämistä, joka on yhteydessä kokonaisterveyteen.

Henriikka_Laamanen_webHenriikka Laamanen

 1. Käännösalan asiantuntijat KAJ
 2. Opiskelija
 3. Vieraat kielet ja käännöstiede
 4. Joensuu
 5. Välitän tekstejä äidinkielellään niille, jotka eivät niitä muuten ymmärtäisi. En usko, että konekääntäminen voi täysin korvata ihmisen. Lisäksi jokainen tuleva käännöstieteen ammattilainen on alalle tärkeä: yhdessä voimme vaikuttaa siihen, millainen alamme ja työnkuvamme on tulevaisuudessa.

MaijuOikarinen_webMaiju Oikarinen

 1. Museoalan ammattiliitto MAL
 2. Käsikirjoittaja
 3. FM, folkloristiikka
 4. Turku
 5. Kulttuuriperintömme antaa meille henkisen kodin aikana, jolloin välimatkat menettävät merkityksensä ja ihmiset ovat jatkuvassa liikkeessä. Vuoropuhelu sukupolvien välillä on ensisijaisen tärkeää, jotta voimme ymmärtää itseämme ja maailmaa ympärillämme. Kulttuurintutkimuksen tarjoama tieto on tärkeä osa tätä monisyistä viestintää.

Salla Palmi-Felin_webSalla Palmi-Felin

 1. Kuntien asiantuntijat - Kumula
 2. Palvelupäällikkö
 3. Filosofian tohtori
 4. Lahti
 5. Kirjaston tehtävänä on turvata väestön yhtäläiset mahdollisuudet sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. En voisi kuvitella työlleni tärkeämpää päämäärää kuin olla mukana toteuttamassa näitä tavoitteita.

LiisaSirenSalminen_webLiisa Siren-Salminen

 1. Aito HSO
 2. Executive Assistant and PA to CDO
 3. HSO-sihteeri
 4. Hyvinkää
 5. Assistentti tukee uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja yrityksen strategian toteutumista ja toteuttamista käytännön tasolla. Assistentti toimii linkkinä asioiden ja ihmisten välillä ja tukee muita heidän päivittäisessä työssään, jotta he voivat keskittyä yrityksen ja sen tulevaisuuden kannalta tärkeimpien tehtävien hoitamiseen.

JariSuutari_webJari Suutari

 1. Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys
 2. Arkistopäällikkö
 3. FM
 4. Espoo
 5. Arkistonhoitajilla on suuri vastuu siitä, että jätämme asiakirjallista tietoa tulevaisuuden tarpeisiin helposti käytettävissä muodossa. Edeltäjiemme työn ansiosta voimme palvella nykyisiä tiedontarvitsijoita. Olemme historia, nykyhetki ja tulevaisuus.

Maija Virranniemi_webMaija Virranniemi

 1. Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat
 2. Liikuntasihteeri
 3. Liikuntatieteiden maisteri
 4. Kittilä
 5. Työni edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia vauvasta vaariin. Siksi se on myös todella antoisaa tekijälleen. Liikuntasihteerin työnkuva on erittäin laaja. Olen se henkilö, joka pitää liikuntatoimen narut käsissä ja huolehtii parhaansa mukaan, että hommat toimivat kaikilla liikuntatoimen hallinnoimilla osa-alueilla. On ilo työskennellä kunnassa, jossa liikunta nähdään tärkeänä kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävänä tekijänä. Uskon, että liikuntatoimen rooli hyvinvoinnin edistämisessä yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa tulee korostumaan entisestään tulevaisuudessa.

Noora Westerberg_webNoora Westerberg

 1. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
 2. Toiminnanjohtaja, Voipaalan taidekeskus
 3. Kuvataiteilija (AMK), JET
 4. Tampere
 5. Ihminen säilyisi hengissä pelkällä vedellä, voilla ja jauhoilla mutta kukapa siitä nauttisi? Työni onkin elämän maustamista luomalla puitteet elämyksille, tunteille ja oivalluksille. Työmaani juuret yltävät tuhansien vuosien päähän, tuntuu hyvältä olla osana vaalimassa pitkää jatkumoa.