Jäsenen verkkoasioinnissa voit ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin sekä tarkastella ja päivittää jäsentietojasi. Verkkoasioinnista löydät myös vain jäsenille tarkoitetut aineistot, esim. palkkapuntarin.

Mikä on palkkakartoitus?


Palaa otsikoihin

Toimenpiteet tasa‐arvon edistämiseksi työelämässä

(Tasa‐arvoL 6 a §)

 • Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittavavähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa‐arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa‐arvoa edistävät toimet. Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö‐ ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.
 • Tasa‐arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa. Henkilöstön edustajilla on oltava riittävät osallistumis‐ ja vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa.


Tasa‐arvosuunnitelman tulee sisältää:

 1. selvitys työpaikan tasa‐arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;
 2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa‐arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa‐arvon saavuttamiseksi;
 3. arvio aikaisempaan tasa‐arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Tasa‐arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle.
 • Palkkakartoitus voidaan paikallisesti sopia tehtäväksi vähintään joka kolmas vuosi, jos tasa‐arvosuunnitelma muilta osin tehdään vuosittain.


Palaa otsikoihin

Palkkakartoitus

(Tasa‐arvoL 6 b §)

 • Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.
 • Jos palkkakartoituksen vaativuus‐ tai tehtäväryhmittäinen taikka muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia.
 • Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.


Palaa otsikoihin

Palkkakartoituksen sisältö

Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

 • Koko henkilöstö on palkkakartoituksen piirissä, ml. määrä‐ ja osa-aikaiset, palkkausjärjestelmien ulkopuoliset, sopimuspalkkaiset.
 • Perustuu työnantajan käyttämiin ryhmiin.
 • Mikäli käytössä on yhtenäinen vaativuusarviointijärjestelmä, sitä voidaan pitää luontevimpana pohjana.
 • Mikäli järjestelmää ei ole, työntekijät voidaan ryhmitellä tehtäväryhmittäin tai muulla perusteella.
 • Palkkatietojen tarkastelu eri sopimusalojen kesken on mahdollista.
 • Lähtökohtana on töiden sisällön ja niiden työntekijöille asettamien vaatimusten vertaaminen.
 • Kustakin tarkasteluryhmästä lasketaan palkkojen keskiarvo (euroina tai naisten ka:n osuus miesten ka:sta %, myös hyödyllistä ilmoittaa esim. hajontalukuja tai mediaani).
 • Laki ei määrittele, mitkä palkanosat on otettava huomioon, kuitenkaan mikään palkanosa ei saa olla syrjivä.


Palaa otsikoihin

Tietosuoja

 • Ryhmässä tulisi olla useampi nais‐ ja miespuolinen työntekijä, jotta yksittäisen työntekijän palkka ei käy ilmi.
 • Samanarvoisia työntekijäryhmiä voi koota yhteen. Mikäli naisia/miehiä on vain muutama, palkkoja voidaan vertailla kaikkien työntekijöiden keskiarvoon.
 • Huom! Tietosuojasääntely, liikesalaisuudet ja yksityisyyden suoja


Palaa otsikoihin

Palkkaerojen tarkempi selvittäminen

Jos palkkakartoitus tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita.

 • Mikä on selkeä ero?
 • Lain perustelujen mukaan tarkoitettaisiin tilannetta,
  •  jossa palkkakartoituksessa käytettyjen ryhmien naisten ja miesten palkkojen keskiarvot poikkeavat yksiselitteisesti toisistaan.
  • Systemaattisesti toistuvat erot antavat syyn tarkastella vähäisiäkin eroja.


Jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia.


 • Laki ei määritä, mitkä ovat keskeisiä palkanosia, kuitenkaan mikään palkanosa ei saa olla syrjivä.
 • Sopimuksissa palkanosia ovat esim.
  • tehtäväkohtainen palkka eli peruspalkka
  • henkilökohtainen palkanosa
  • palveluaikaan sidotut lisät
  • henkilökohtainen lisä
  • työaikakorvaukset
  • tulos‐ ja voittopalkkiot
  • urakkapalkkaus
 • Palkanosien erittely antaa lisätietoa erojen syistä. Palkkaero saattaa muodostua kokonaan tai osittain siitä, että naisille tai miehille maksetaan enemmän ylityökorvauksia, lisiä tai suurempia tulospalkkioita.
 • Mikäli palkkaeroa on vain joissakin palkanosissa, selvitys erojen hyväksyttävistä perusteista voidaan rajoittaa niihin.


Palaa otsikoihin

Hyväksyttävät syyt palkkaeroille

 • Esim. tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen suoritukseen, pidempääntyökokemukseen, erityisvastuuseen, epämukaviin työaikoihin, työntekijän monikäyttöisyyteen tai työolosuhteisiin liittyvät syyt.
 • Palkkaerot voivat erityisestä syystä ajallisesti rajoitetun ajan johtua organisaatioiden yhdistämisestä, uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, tehtävien muuttumisesta ja palkkaan vaikuttavista markkinatekijöistä.


Palaa otsikoihin

Asianmukaiset korjaavat toimenpiteet

Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

 • Työnantajan on edistettävä tasa‐arvoa työelämässä ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat.
 • Mahdolliset palkkasyrjintätilanteet on tarpeen selvittää ja korjata työpaikalla nopeasti.
 • Asianmukaiset korjaavat toimenpiteet tulisivat arvioitaviksi palkkakartoituksen tuloksista ja työpaikan tilanteesta käsin.
 • Palkkakartoituksen osoittamien erojen korjaamisessa voidaan hyödyntää paikallisia eriä.


Muu hyödyntäminen tasa‐arvosuunnittelussa: jos palkkakartoituksesta esimerkiksi ilmenisi, että naiset tai miehet ovat aliedustettuina paremmin palkatuissa tehtäväryhmissä, uralla etenemiseen voitaisiin kiinnittää huomiota.


Lähde: SAK, STTK, Akava 17.4.2015


> Lue myösPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje