Vakuutukset

Försäkringar

Akavas Specialorganisationer erbjuder sina medlemmar tre försäkringar. Samtliga är medlemsförmåner.

 • Reseförsäkring (Turva)
 • Olycksfallsförsäkring för fritid (Turva)
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring (If)Turvas försäkringnummer

553-0749180-VReseförsäkring

Turva
 • Försäkringen omfattar förbundets egentliga medlemmar, studerandemedlemmar och pensionärsmedlemmar under 68 år.
 • Försäkringen omfattar även den försäkrades egna barn och barnbarn under 20 år som deltar i resan samt barn under 20 år som bor i samma hushåll.
 • Försäkringen gäller till slutet av det år då medlemmen fyller 68.
 • Försäkringen gäller för fritidsresor från Finland till utlandet samt fritidsresor inom Finland, som omfattar minst 50 kilometers avstånd från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad.
 • Försäkringen gäller för högst 45 dygn i sträck från att resan inletts.

 

Vänligen beakta att reseförsäkringen inte omfattar någon bagageförsäkring.

 

Läs mer om villkoren på finska på adressen http://www.turva.fi/akavan-erityisalat/jasenvakuutus/matkustajavakuutusOlycksfallsförsäkring för fritid

Turva
 • Försäkringen omfattar förbundets egentliga medlemmar, studerandemedlemmar och pensionärsmedlemmar under 68 år.
 • Försäkringen gäller till slutet av det år då medlemmen fyller 68.
 • Försäkringen gäller i alla länder.
 • Gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för denna och inte heller i villkoren separat uteslutna idrottsgrenar eller hobbyaktiviteter.

 

Läs mer om villkoren på finska på adressen http://www.turva.fi/akavan-erityisalat/jasenvakuutus/tapaturmavakuutus-hoitokulut-ja-haitta

http://www.turva.fi/akavan-erityisalat/jasenvakuutus/matkustajavakuutus


Ersättningsfrågor

Läs mer (på finska): http://www.turva.fi/akavan-erityisalat/korvauksetAnsvars- och rättsskyddsförsäkring

If

För att skydda sina medlemmar har Akavas Specialorganisationer tecknat en ansvars- och rättsskyddsförsäkring för fackmän mot skador som orsakas i yrket.

 

Vilka är försäkrade?

 • Medlemmar i förbundets medlemsföreningar som är anställda hos någon annan samt studerande som är medlemmar i förbundets medlemsföreningar när de är i arbete eller innehar en tjänst eller befattning, i ärenden som gäller den försäkrades eget anställningsförhållande.
 • Studerande som är medlemmar i förbundets medlemsföreningar är försäkrade även i ärenden som hänför sig till studierna eller arbetspraktiken.
 • Självständiga yrkesutövare som är medlemmar i förbundets medlemsföreningar och som äger sitt företag ensamma och som inte har några anställda, i ärenden som gäller yrkesutövningen.

 

För att man ska få ersättning krävs att man vid tidpunkten för skadefallet har varit medlem i förbundet minst tio månader och att alla förfallna medlemsavgifter är betalda. Om medlemskapet har varat kortare tid än två år, ska också grunden till tvisten eller åtalet ha uppkommit under medlemstiden.

 

Vad ersätter försäkringen?

Ur ansvarsförsäkringen ersätts person-, sak- och förmögenhetsskador som du i ditt yrke genom ett fel eller en försummelse orsakar din arbetsgivare, en arbetskamrat eller någon utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnaderna i tviste- och brottmål som gäller ditt anställningsförhållande samt i ärenden som behandlas enligt förvaltningsförfarande eller förvaltningsrättskipning. I ett ärende som ligger till grund för ansökan om rättsskydd ska det vara fråga om ett åtal eller om ett yrkande som gjorts stridigt.

 

Läs de närmare villkoren på adressen www.if.fi/akavanerityisalat


Utnyttja även din Primus-medlemsförmån

Primus-livsförsäkringarna och -olycksförsäkringarna är en förmån avsedd för medlemmar i Ifs samarbetsorganisationer, så som i Akavas Specialorganisationer. Försäkringen ger dig trygghet både i sjukdomsfall och vid dödsfall orsakade av en olycka. Läs mer: henkivakuutuskuntoon.fiDen här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga