Tyo_ja_virkaehtosopimukset

Tjänste- och arbetskollektivavtal

Vi förhandlar om våra medlemmars arbets- och tjänstevillkor direkt och i samarbete med Akavas förhandlingsorganisationer.

 

Inom den privata sektorn sköts förhandlingarna i regel av De högre tjänstemännen YTN och inom den offentliga sektorn Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Akavas Specialorganisationer deltar i avtals- och förhandlingsverksamheten i YTN:s och FOSU:s olika organ.

 

Akavas Specialorganisationer förhandlar direkt med arbetsgivaren om fyra kollektivavtal: kollektivavtalet gällande museer, samt VIPARO – Viittomakieliset Palvelut Aro och Viittomakielialan Osuuskunta Via. I avtalsförhandlingarna inom AV-översättningsbranschen representerar vi arbetstagarna tillsammans med Finlands Journalistförbund. 

 

Om du har frågor gällande arbets- eller tjänstekollektivavtal, kontakta förtroendemannen på din arbetsplats eller våra sakkunniga, vars kontaktuppgifter du hittar nedan.Kontaktpersoner för vår avtals- och förhandlingsverksamhet

Kollektivavtal inom YTN-branscherna

Förhandlingschef Saara Aikio

tel 0201 235 338, saara.aikio@akavanerityisalat.fi 


Statens tjänste- och arbetskollektivavtal, kollektivavtalet gällande museer

Arbetsmarknadsjurist Kari Eskola

tel 0201 235 367, kari.eskola@akavanerityisalat.fi


Kommunsektorns avtal, Avaintes

Förhandlingschef Jaakko Korpisaari

tel 0201 235 363, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi


AV-översättarnas kollektivavtal

Chef för intressebevakningsenheten Helena Lamponen

tel 0201 235 352, helena.lamponen@akavanerityisalat.fi


Allmänt kollektivavtal för universitet, Avaintes

Förhandlingschef Minna Nieminen

tel 0201 235 368, minna.nieminen@akavanerityisalat.fi


VIPARO – kollektivavtal för Viittomakieliset palvelut Aro, kollektivavtalet för Viittomakielialan Osuuskunta Via

Jurist Tuire Torvela

tel 0201 235 356, tuire.torvela@akavanerityisalat.fiVåra egna kollektivavtal


Omat työehtosopimukset
  Namn
Kollektivavtal gällande museer 2018-2021
Museoiden työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2021
Viittomakielialan Osuuskunta Via, kuukausipalkkaiset työntekijät 1.1.2018–31.1.2020
Viittomakielialan Osuuskunta Via, tuntipalkkaiset työntekijät 1.1.2018–31.1.2020
VIPARO - Viittomakieliset Palvelut Aro Oy, Työehtosopimus 1.2.2019–31.1.2020

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga