kuva1-1

Ett sakkunnigt fackförbund ger trygghet i ditt liv

Akavas Specialorganisationer är ett branschövergripande fackförbund och serviceorganisation som består av 23 självständiga medlemsföreningar.

Medlemmarna arbetar i expert- och chefsbefattningar inom kultur och förvaltning samt kommunikation och välfärd.

I de flesta medlemsföreningar kan man bli medlem redan under studietiden.