Koulutukset

Medlemsutbildning

Akavas Specialorganisationers medlemsutbildning

För att du ska ha framgång i arbetslivet krävs att du hela tiden utbildar dig och sätter dig in i aktuella arbetslivsfrågor. Akavas Specialorganisationer rf vill stödja och främja medlemmarnas arbetsmarknadskompetens, välfärd och framgång. Vi erbjuder våra medlemmar avgiftsfri och högklassig utbildning om aktuella teman. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på intressebevakning och aktuella arbetslivsteman.

 

Medlemsutbildningen är avgiftsfri för alla medlemmar och man anmäler sig via den elektroniska tjänsten på förbundets webbplats. Information om kurser samt lokala evenemang får du genom nyhetsbrevet och webbplatsen.

 

Den offentliga sektorns intressebevakningsutbildning

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU är Akavas förhandlingsorganisation, genom vilken Akavas Specialorganisationer sköter sin avtalsverksamhet inom den offentliga sektorn. FOSU erbjuder förtroendemanna- och samarbetsutbildning inom den kommunala, den kyrkliga och den statliga sektorn samt universitetssektorn. Syftet med intressebevakningsutbildningen är att ge dem som svarar för FOSU:s lokala intressebevakning god beredskap att sköta intressebevakningsuppgifter på arbetsplatser inom den offentliga sektorn.

 

Information om tidpunkterna för kurserna, målgrupperna och innehållet hittar du på FOSUs webbplats. För de praktiska arrangemangen svarar kurssekreterare Riitta Roisko, tfn 040 530 79379, riitta.roisko@juko.fi

 

Den privata sektorns intressebevakningsutbildning

De Högre Tjänstemännen YTN är Akavas förhandlingsorganisation, genom vilken Akavas Specialorganisationer sköter sin avtalsverksamhet inom den privata sektorn. YTN:s utbildning ger dem som är intresserade av de högre tjänstemännens intressebevakning på arbetsplatsen tillräckliga kunskaper och färdigheter att sköta sådana frågor i anslutning till anställningsvillkoren där det behövs gemensam intressebevakning.

 

Information om tidpunkterna för kurserna, målgrupperna och innehållet hittar du på YTN:s webbplats. Anmälan till kurserna sker endast med anmälningsblanketten på YTN:s webbplats.


> YTN:s utbildningskalender

 

För de praktiska arrangemangen i anslutning till grundläggande och kompletterande utbildning samt företagsföreningsutbildning svarar kurssekreterare Jaana Sääksberg tfn (09) 2291 2260, jaana.saaksberg@ytn.fi

 

Kurssekreterarna för den avtalsbranschvisa utbildningen nämns särskilt i kurspresentationerna på webben.

 

Studiecentralen TJS-Opintokeskus kurser

Till medlemsförmånerna hör dessutom tillgång till TJS-Opintokeskus kurser.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga