Koulutukset

Medlemsutbildning

Akavas Specialorganisationers medlemsutbildning

För att du ska ha framgång i arbetslivet krävs att du hela tiden utbildar dig och sätter dig in i aktuella arbetslivsfrågor. Akavas Specialorganisationer rf vill stödja och främja medlemmarnas arbetsmarknadskompetens, välfärd och framgång. Vi erbjuder våra medlemmar avgiftsfri och högklassig utbildning om aktuella teman. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på intressebevakning och aktuella arbetslivsteman.

 

Medlemsutbildningen är avgiftsfri för alla medlemmar och man anmäler sig via den elektroniska tjänsten på förbundets webbplats. Information om kurser samt lokala evenemang får du genom nyhetsbrevet och webbplatsen.

 

Den offentliga sektorns intressebevakningsutbildning

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU är Akavas förhandlingsorganisation, genom vilken Akavas Specialorganisationer sköter sin avtalsverksamhet inom den offentliga sektorn. FOSU erbjuder förtroendemanna- och samarbetsutbildning inom den kommunala, den kyrkliga och den statliga sektorn samt universitetssektorn. Syftet med intressebevakningsutbildningen är att ge dem som svarar för FOSU:s lokala intressebevakning god beredskap att sköta intressebevakningsuppgifter på arbetsplatser inom den offentliga sektorn.

 

Information om tidpunkterna för kurserna, målgrupperna och innehållet hittar du på FOSUs webbplats. För de praktiska arrangemangen svarar kurssekreterare Hannele Mustakorpi, tfn 0500 519 789, hannele.mustakorpi@juko.fi

 

Den privata sektorns intressebevakningsutbildning

De Högre Tjänstemännen YTN är Akavas förhandlingsorganisation, genom vilken Akavas Specialorganisationer sköter sin avtalsverksamhet inom den privata sektorn. YTN:s utbildning ger dem som är intresserade av de högre tjänstemännens intressebevakning på arbetsplatsen tillräckliga kunskaper och färdigheter att sköta sådana frågor i anslutning till anställningsvillkoren där det behövs gemensam intressebevakning.

 

Information om tidpunkterna för kurserna, målgrupperna och innehållet hittar du på YTN:s webbplats. Anmälan till kurserna sker endast med anmälningsblanketten på YTN:s webbplats.


> YTN:s utbildningskalender

 

För de praktiska arrangemangen i anslutning till grundläggande och kompletterande utbildning samt företagsföreningsutbildning svarar kurssekreterare Jaana Sääksberg tfn (09) 2291 2260, jaana.saaksberg@ytn.fi

 

Kurssekreterarna för den avtalsbranschvisa utbildningen nämns särskilt i kurspresentationerna på webben.

 

Studiecentralen TJS-Opintokeskus kurser

Till medlemsförmånerna hör dessutom tillgång till TJS-Opintokeskus kurser.