Kirjautumalla sisään voit ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin sekä tarkastella ja päivittää jäsentietojasi. Kirjautumisen takana ovat myös vain jäsenille tarkoitetut työsuhdeoppaat, palkkasuositukset ja työsopimusmallit.

Työttömyysturva ja vuorottelukorvaus

Palkansaajajäsenenä työttömyysturvasi on hoidettu Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kautta. Voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Kassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun. 

 

Yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenten tulee itse hoitaa liittyminen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT ry:hyn.

 

Muistathan, että Erkon maksamista etuuksista (mm. ansiosidonnaisesta päivärahasta, vuorottelukorvauksesta ja koulutustuesta) maksetaan myös liiton jäsenmaksu.

 

> Näin kertyy työssäolo- ja jäsenyysehto (www.erko.fi)


  

Jos jäät työttömäksi, toimi näin

  1. Ilmoittaudu kokoaikatyönhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos olet lomautettu, mukana tulee olla lomautustodistus. Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko (106).
  2. Ilmoita työttömyydestä tai lomautuksesta Akavan Erityisaloihin. Huolehdi nyt viimeistään siitä, että olet maksanut jäsenmaksusi. Kassa tarkistaa jäsenyystietosi liitosta ennen päivärahapäätöksen tekemistä. 
  3. Hae ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa kassalta kolmen kuukauden kuluessa TE-toimistoon ilmoittautumisesta. Huom! Päivärahahakemukset postitetaan Erkoon, ei liittoon.
  4. Kassan maksamista etuuksista voit suorittaa jäsenmaksun joko itse tai antaa kassalle valtakirjan jäsenmaksun perintää varten.
    Lue yksityiskohtaisemmat ohjeet päivärahan hakemiseen Erkon sivuilta. Erkon sivuilta löydät myös ansiopäivärahahakemuksen.


Tarkempia lisätietoja voit kysyä Erkosta:

 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Postiosoite: Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Käyntiosoite: Kellosilta 5 B, 6. krs, Itä-Pasila

Toimisto on avoinna ma-to klo 10-14

puh. (09) 7206 4343

puhelinaika: ma-to klo 12-15

faksi (09) 272 1212

erityiskoulutettujen.tk(a)erko.fi

www.erko.fi

 

> Työskentely ja työttömyysturva ulkomailla (www.tyj.fi)

 

 

Huomaa myös, että tietyin edellytyksin sinulla voi olla oikeus TE-toimiston pyynnöstäsi laatimaan työllistymisohjelmaan ja kassan maksamaan työllistymisohjelmalisään. Kassasta saat tietoa kaikista työttömyyteesi liittyvistä kassan maksamista etuuksista.
kassan valtakirja banneri

Valtakirjan voimassaolo

Akavan Erityisalat lähettää vuoden alussa kaikille jäsenilleen jäsenmaksun viitenumerolistan mahdollisten palkkatulojen itsemaksua varten. Jos olet antanut kassalle valtakirjan, on se edelleen voimassa.
jasenmaksuviite banneri

Jos työsi on osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihtelee

Muistathan pitää palkkakuitit, työtodistukset sekä mahdolliset tuntilistat tallessa. Tarvittaessa ne tulee toimittaa Erkolle.


Pidä yllä kalenteriviikkokohtaista selvitystä työajasta ja palkasta, jos työsi on osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihtelee.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä