Opiskelija

Mistä maksan?

Opiskelija tai opintovapaalla oleva maksaa jäsenmaksua palkasta. Bruttopalkan lisäksi tähän kuuluvat lomakorvaukset, luontaisedut (esim. lounassetelit ja puhelinetu).


Myös työttömyyskassan maksamista etuuksista maksetaan jäsenmaksu. Erko perii jäsenmaksun automaattisesti.


Jos sinulla on useita työnantajia, esim. kaksi osa-aikaista työsuhdetta, jäsenmaksu maksetaan molemmista palkkatuloista.


Jäsenmaksua ei makseta Kelan etuuksista kuten opintotuesta, apurahoista tai aikuiskoulutustuesta.


Miten maksan?

Maksun voit joko antaa valtakirjalla työnantajalle maksettavaksi tai maksaa itse:

  1. Laske kuukauden ajalta palkkatulostasi yhteen: bruttopalkka (palkka ennen kuin siitä on vähennetty verot ym. maksut) ja mahdollinen muu verotettava tulo (esim. lounassetelit).

     Esimerkkinä teet tammikuussa töitä kahteen työpaikkaan. Saat molemmista paikoista palkan ja palkkakuitin helmikuun alussa. Saat palkkaa yhteenlaskettuna 420 euroa.

  2. Laske jäsenmaksuprosenttisi palkasta. Jäsenmaksuprosentti riippuu jäsenyhdistyksestäsi. Kaikkien yhdistysten maksuprosentit löydät täältä.

    Esimerkkinä kuulut Suomen Restonomeihin, jonka jäsenmaksuprosentti on 1,3. Näin ollen lasket palkastasi 420/100 x 1,3 = 5,46. Tammikuun jäsenmaksusi on 5,46 euroa
    .

  3. Maksa jäsenmaksu verkkoasioinnissa tai tilaa viite tästä.

Työttömyysturvan kerryttäminen

Myös opiskeleva jäsen voi kerryttää työttömyysturvaan tarvittavaa työssäoloehtoa. Tästä on hyötyä jos esimerkiksi valmistumisen jälkeen joudut olemaan työttömänä.


Lisätietoa työttömyysturvasta ja työssäoloehdosta saat Erityiskoulutettujen työttömyyskassasta.


Muistathan pitää palkkakuitit, työtodistukset sekä mahdolliset tuntilistat tallessa. Pidä yllä kalenteriviikkokohtaista selvitystä työajasta ja palkasta, jos työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä on vaihdellut.