Liity_jaseneksi_teksti

Liity jäseneksi

Merkittävin etu jäsenyydestäsi on sen tarjoama turva

Akavan Erityisalat ajaa jäsentensä etuja työmarkkinoilla. Kauttamme jäsen saa akavalaisen työmarkkinaedunvalvonnan ja identiteetin sekä työelämän yksilölliset tukipalvelut, työttömyysturvan, työsuhde- ja palkkaneuvonnan, työsuhdelakimiesten avun sekä mielenkiintoisia jäsenkoulutuksia.

> Miksi ammattiliitto?


1. Tutustu Akavan Erityisalojen 23 jäsenyhdistykseen ja liity niistä itsellesi sopivimpaan.

> Jäsenyhdistykset


Jäseneksi voit liittyä jo opiskeluaikana.

> Opiskelijajäsenyys

> Ammatinharjoittaja/yrittäjäjäsenyys

 

Työttömyyskassaan kannattaa liittyä heti. Kassan jäsenyys ei tuo opiskelijallekaan lisäkustannuksia, sillä liiton jäsenmaksu on sama riippumatta siitä, oletko pelkästään liiton jäsen, vai kuulutko liiton kautta myös työttömyyskassaan.

  

2. Täytä liittymislomake.

Liittymislomake
Jäsenyytesi alkaa siitä päivästä, jolloin hakemuksesi saapuu Akavan Erityisaloihin, ellet ole toivonut jäsenyytesi alkavan jonain myöhempänä ajankohtana. Sinut hyväksytään samasta päivästä alkaen myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäseneksi, mikäli maksat jäsenmaksusi annettujen ohjeiden mukaisesti. Erkon jäsenmaksu sisältyy maksamaasi jäsenmaksuun. Muistathan pitää Erkon jäsenyyden voimassa, jotta työttömyysturvasi säilyy katkeamattomana.


Jäsenhakemuksesi käsitellään yhdistyksessä, minkä jälkeen saat postitse tiedon jäsenyytesi hyväksymisestä. Saat myös postitse jäsenkorttisi, joka toimii mm. vakuutuskorttinasi.
Jäsenmaksulla moninkertaisesti etuja

 

 Jäsenedut euroina vuodessa keskimäärin  €
Henkilökohtainen lakimiespalvelu ja palkkaneuvonta - kustannus noin 200 €/tunti
 200
Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta  200
Ansiosidonnainen työttömyysturva - Työttömyyskassan jäsenyys  81
Erilaiset jäsenoppaat (noin 25 €/kpl)  25
Koulutukset ja tapahtumat (koulutus/päivä)  800
Vapaa-ajan matkustajavakuutus  60
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus  30
Muut alennukset vakuutuksista (keskiarvo)  70
Alennukset jäsenkortilla (ostoedut)  150
Jäsenlehdet
 70
Urapalvelu  300
A-lomien palvelut
 300
 Edut vuodessa yhteensä 2286


Lisäksi ammattiliiton solmiman työehtosopimuksen arvo voi olla jopa 20 % kuukausipalkastasi.Lisäksi sinulla on liiton jäsenenä vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. Lue tarkemmin vakuutuksen ehdoista.


Jäsenmaksu on prosentuaalinen, josta saat osan takaisin verovähennyksinä.