Apurahat

Apurahat

AEK-Koulutussäätiö myöntää apurahoja Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenille ammattien ja oppimateriaalien kehittämiseen, tutkimustoimintaan, koulutukseen ja muuhun vastaavaan toimintaan.

 

Ammattikuvien kehittämisen pitempiaikaiseen tutkimukseen on mahdollista myöntää normaalia suurempi apuraha. Apurahoja ei myönnetä opinnäytetöihin.

  

Vuoden 2018 hakuaika päättyi 28.2.2018.


> Hakemus

  

Lisätietoja

Kirsi Sirén

p. 0201 235 347

kirsi.siren (a) akavanerityisalat.fi

  

AEK-Koulutussäätiö

Kirsi Sirén

Maistraatinportti 4 A

00240 Helsinki