Julkisen sektorin edunvalvontakoulutus

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on Akavan neuvottelujärjestö, jonka kautta Akavan Erityisalat hoitaa sopimustoimintaansa julkisella sektorilla. JUKO tarjoaa kunnan, kirkon, valtion ja yliopistosektoreilla luottamusmies- ja yhteistoimintakoulutusta.


Edunvalvontakoulutuksen tarkoituksena on antaa paikallisesta edunvalvonnasta vastaaville jukolaisille hyvät valmiudet toimia julkisen sektorin työpaikoilla edunvalvontatehtävissä.

 

Tiedot koulutusten ajankohdista, kohderyhmistä ja sisällöistä löytyvät JUKOn verkkosivuilta.


Koulutusten käytännön järjestelyistä vastaa kurssisihteeri Hannele Mustakorpi, puh. 0500 519 789, hannele.mustakorpi@juko.fi