Tyottomyysturva

Työttömyysturva

Palkansaajajäsenenä työttömyysturvasi on hoidettu Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kautta. Voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta. Kassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun.

 

Yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenten tulee itse hoitaa liittyminen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT ry:hyn.

 

Muistathan, että Erko perii automaattisesti maksamistaan etuuksista (mm. ansiosidonnaisesta päivärahasta, liikkuvuusavustuksesta, vuorottelukorvauksesta ja koulutustuesta) liiton jäsenmaksun.

 

> Näin kertyy työssäolo- ja jäsenyysehto (www.erko.fi)


  

Jos jäät työttömäksi, toimi näin

  1. Ilmoittaudu kokoaikatyönhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos olet lomautettu, mukana tulee olla lomautustodistus. Ilmoita TE-toimistossa kassasi nimi, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko (106).
  2. Ilmoita työttömyydestä tai lomautuksesta Akavan Erityisaloihin. Huolehdi nyt viimeistään siitä, että olet maksanut jäsenmaksusi. Kassa tarkistaa jäsenyystietosi liitosta ennen päivärahapäätöksen tekemistä. 
  3. Hae ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa kassalta kolmen kuukauden kuluessa TE-toimistoon ilmoittautumisesta. Huom! Päivärahahakemukset postitetaan Erkoon, ei liittoon.

     Lue yksityiskohtaisemmat ohjeet päivärahan hakemiseen Erkon sivuilta. Erkon sivuilta löydät myös ansiopäivärahahakemuksen.
Jos työsi on osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihtelee

Muistathan pitää palkkakuitit, työtodistukset sekä mahdolliset tuntilistat tallessa. Tarvittaessa ne tulee toimittaa Erkolle.


Pidä yllä kalenteriviikkokohtaista selvitystä työajasta ja palkasta, jos työsi on osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihtelee.


Tarkempia lisätietoja voit kysyä Erkosta

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Postiosoite: Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Käyntiosoite: Kellosilta 5 B, 6. krs, Itä-Pasila

Toimisto on avoinna ma ja to klo 10-14

puh. (09) 7206 4343

puhelinaika: ma-to klo 12-15

faksi (09) 272 1212

erityiskoulutettujen.tk(a)erko.fi

www.erko.fi

 

> Työskentely ja työttömyysturva ulkomailla (www.tyj.fi)

 

Huomaa myös, että tietyin edellytyksin sinulla voi olla oikeus TE-toimiston pyynnöstäsi laatimaan työllistymisohjelmaan ja kassan maksamaan työllistymisohjelmalisään. Kassasta saat tietoa kaikista työttömyyteesi liittyvistä kassan maksamista etuuksista.