Vakuutukset

Vakuutukset

Akavan Erityisalat on ottanut jäsentensä turvaksi kolme vakuutusta. Nämä kaikki saat jäsenetuna.

 • Matkustajavakuutus (Turvasta)
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus (Turvasta)
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutus (Ifistä)


TurvaMatkustajavakuutus

 • Vakuutettuina ovat liiton alle 68-vuotiaat varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja eläkeläisjäsenet.
 • Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 20-vuotiaat lapset. Vuonna 2018 matkustajavakuutukseen kuuluu myös liiton jäsenen mukana matkustavat omat lapsenlapset.   
 • Vuoden 2018 alusta matkustajavakuutukseen sisältyy myös turvaa kriisitilanteiden varalle. Jos matkakohde joutuu terrori-iskun kohteeksi tai luonnonkatastrofin koettelemaksi ja vakuutettu haluaa palata matkaltaan ennenaikaisesti kotiin, Turva korvaa paluumatkan kustannukset.
 • Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta.      
 • Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.
 • Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.


Huomaathan, että matkavakuutukseen ei sisälly matkatavaravakuutusta.


Lue tarkemmat ehdot osoitteesta  http://www.turva.fi/akavan-erityisalat/jasenvakuutus/matkustajavakuutusTurvaVapaa-ajan tapaturmavakuutus

 • Vakuutettuina ovat liiton alle 68-vuotiaat varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja eläkeläisjäsenet.
 • Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta.
 • Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
 • Ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.


Lue tarkemmat ehdot osoitteesta  http://www.turva.fi/akavan-erityisalat/jasenvakuutus/tapaturmavakuutus-hoitokulut-ja-haitta

 

Korvausasiat

Lue tarkemmin: http://www.turva.fi/akavan-erityisalat/korvauksetIfVastuu- ja oikeusturvavakuutus (If)

Akavan Erityisalat on ottanut If Vahinkovakuutusyhtiöstä jäsentensä turvaksi ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta.

 

Ketkä ovat vakuutettuja?

 • Toisen palveluksessa olevat liiton jäsenyhdistyksen jäsenet sekä liiton jäsenyhdistyksen jäseninä olevat opiskelijajäsenet työssä tai viran tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.
 • Liiton jäsenyhdistyksen jäseninä olevat opiskelijajäsenet ovat vakuutettuina myös opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa.
 • Liiton jäsenyhdistysten jäseninä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka omistavat yrityksen yksin ja joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.

 

Korvauksen saaminen edellyttää, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta ja että erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.


Mitä vakuutus korvaa?


Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa. 


Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja omaa työ- ja virkasuhdettasi koskevissa riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaateesta.

  

Lue tarkemmat ehdot osoitteessa www.if.fi/akavanerityisalat

 


Hyödynnä myös Primus-jäsenetusi

Primus-henkivakuutus ja -tapaturmavakuutukset on Ifin yhteistyöjärjestöjen, kuten Akavan Erityisalojen jäsenille tarkoitettu etu. Vakuutus antaa turvaa sekä sairauden että tapaturman aiheuttaman kuoleman varalle. Lue lisää: henkivakuutuskuntoon.fi