Tietoa_meista

”Toimimme jäsentemme hyvän työelämän ja oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta.”

Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja

Tietoa meistä

Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö, johon kuuluu 23 itsenäistä jäsenyhdistystä.

Jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Useimpiin jäsenyhdistyksiin voi liittyä jo opiskeluaikana.

Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan.
Akavan Erityisalojen arvot

Työelämän kestävä kehitys

Kehitämme työelämää ja yhteiskuntaa kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.


Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Edistämme jäsentemme oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutuksessa ja työelämässä.


Inhimillisyys

Edistämme kaikessa toiminnassamme inhimillisyyttä työelämässä.


Avoimuus ja luottamus

Korostamme päätöksenteossamme ja toiminnassamme avoimuutta ja luottamusta.