Organisaatio

Akavan Erityisalat muodostuu 23 itsenäisestä jäsenyhdistyksestä. Henkilöjäsenet kuuluvat liittoon oman jäsenyhdistyksensä kautta.

 

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on vuosittain marras- ja huhtikuussa kokoontuva liittokokous, jonka muodostavat jäsenyhdistysten nimeämät edustajat.

 

Liittokokouksen alaisena toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, joka vastaa liiton toiminnasta.

 

Työmarkkinaedunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä vastaavat omilla sektoreillaan hallituksen alaiset toimielimet.

 

Liiton jäseniä palvelee toimisto Helsingin Länsi-Pasilassa. Liiton operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.