Nain_vaikutamme

Näin vaikutamme

Ammattiliitot valvovat oikeuksiasi työelämässä. Liitot neuvottelevat puolestasi kaikista tärkeistä kysymyksistä: oikeudenmukaisesta palkasta, työajasta, vapaista, tasa-arvosta, työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta.

Monet työelämän tärkeät uudistukset ovat ammattiliittojen ansiota. Näihin kuuluvat mm. neljän viikon kesäloma ja ansiosidonnainen työttömyysturva.

Ammattiliittojen neuvottelemat sopimukset takaavat lakia paremmat työn ehdot. Monien asioiden kuvitellaan kuuluvan lainsäädännön piiriin, vaikka ne ovat työehtosopimusten tuomia oikeuksia. Tällainen oikeus on esimerkiksi lomaraha.

Valvomme etujasi työelämässä

Yksilöedunvalvonta
Autamme ja neuvomme Sinua henkilökohtaisesti työelämän arjessa, ongelmatilanteissa ja urasi eri vaiheissa. Saat meiltä asiantuntevaa apua esimerkiksi työsopimukseen, irtisanomistilanteisiin ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Voit esim. pyytää lakimiestä tarkistamaan työsopimuksesi ennen sen allekirjoittamista.

Työmarkkinaedunvalvonta
Neuvottelemme työ- ja virkaehdoistasi suoraan ja yhteistyössä akavalaisten neuvottelujärjestöjen kanssa:
  • yksityisen puolen neuvottelujärjestö on Ylemmät Toimihenkilöt YTN
  • julkisesta alasta vastaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien etuja valvoo Entre, akavalaisten liittojen yhteistyöjärjestö.

Työpaikoilla tukenasi ovat akavalaiset henkilöstöedustajat.

Ammatillinen edunvalvonta
Nostamme ammattialasi tunnettuutta ja arvostusta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Osallistumme myös edustamiemme alojen koulutuksen kehittämiseen.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta
Vaikutamme suomalaisen työelämän ja koulutusjärjestelmän kestävään kehitykseen.