Tyottomyysturva

Palkkaneuvonta

Palkkaneuvonta auttaa sinua työpaikkaa hakiessasi tai valmistautuessasi palkankorotusneuvotteluun. Liitto tekee yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa jäsenistöä koskevia palkkatutkimuksia ja antaa palkkoja ja työsuhteen ehtoja koskevia suosituksia edustamilleen aloille.

 

Alakohtaista palkkaneuvontaa saat omalta jäsenyhdistykseltäsi. Työehtosopimuksiin ja palkan määräytymiseen liittyvää palkkaneuvontaa antavat kyseessä olevan työnantajasektorin asia- ja lakimiehet


Palkkapuntari

Käytössäsi on myös palkkapuntari, joka kertoo tilastolliset keskiarvopalkat sekä palkkojen jakaumat ammattinimikkeen ja/tai koulutuksen mukaan.


Työehtosopimukset ja suositukset

Työsuhteen ehdoista, palkkauksesta sekä erilaisista työelämätilanteista olemme kertoneet jäsenille myös erilaisissa julkaisuissa.