Palkkapuntari


Kokonaisansiot ja tulonmuodostus voivat vaihdella ammattiryhmittäin. Keskimääräiset palkat muuttuvat hitaasti. Yleinen ansiotason nousu on vuosittain n. 1 %. Lisätietoja www.tilastokeskus.fi.

Huomioithan, että Palkkapuntarissa on tilastollista palkkatietoa. Palkkaneuvontasivustolta löydät Akavan Erityisalojen alakohtaisia palkkasuosituksia sekä tietoa muista palkan määräytymiseen liittyvistä tekijöistä.

Mitä vähemmän hakuehtoja valitset, sitä enemmän saat tuloksia. Kannattaa kuitenkin valita vähintään kaksi hakuehtoa.

Lisätietoja palkkatiedoista: i

Lisätietoja palkkatiedoista

Säännöllisen työajan ansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta

  • peruspalkka
  • tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät
  • työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät
  • työaikalisät
  • toimihenkilöiden tulos- ja suoritusperusteinen palkanosa, työntekijöiden suoritusperusteiset ansiot
  • luontoisetujen verotusarvo
  • (palkkarakennetilastossa lisäksi ei- tehdyltä työajalta maksettu palkka)

Säännöllisen työajan ansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa käytetään kuitenkin myös käsitettä säännöllisen työajan ansio tulospalkkioiden kanssa.

Valitse omaa tehtävänimikettäsi tai toimenkuvaasi lähinnä oleva ammattinimike. Huomioithan, että ammattinimike voi olla monikkomuodossa, esim. päälliköt. Kun haet hakusanalla pääll, saat osumaksi kaikki nimikkeet, jossa hakusana esiintyy. Esimerkkejä: Jos olet assistenttitehtävissä, kannattaa käyttää sihteeri-hakusanaa. Asiantuntija-tehtävissä olevan kannattaa hakea sopivaa ammattinimikettä pelkällä asiantuntija-sanalla ja valita luettelosta sopivin. Voit tehdä tarvittaessa useamman haun eri nimikkeillä.

Palkkojen tilastoluokitus tehdään ammattinimikkeittäin, ja taustalla on kansainvälinen tilastoluokitus.

Jos olet työssä yrityksessä, järjestössä, korkeakoulussa tai seurakunnassa/kirkossa, valitse yksityissektori.

Valitse työnantajasi toimiala. Toimialaluokitus perustuu Tilastokeskuksen kansainväliseen luokitukseen.

Valitse tehtäväsi kannalta oleellisin suorittamasi tutkinto. Tilastokeskuksen virallinen tutkintoluokitus on 5-portainen. Palkkapuntarissa käytetään 3-portaista luokitusta.Valitse alue työpaikan sijainnin mukaan.

Valitse ikäsi, ei kokemusvuosia. Tilastokeskuksen luokituksissa ei käytetä kokemusvuosia. Huomaathan kuitenkin, että palkan määräytymisessä kokemusvuosilla on iso merkitys.

Kaikki i

Mediaani
Jakauman keskimmäinen arvo eli puolet ryhmästä ansaitsee tätä vähemmän ja puolet enemmän.

1. desiili
10 prosenttia ryhmästä ansaitsee tätä vähemmän.

9. desiili
10 prosenttia ryhmästä ansaitsee tätä enemmän.

+ Miehet ja naiset erikseen

Miehet

Naiset